Vad man ska tänka på när man köper lägenhet

Vad behöver du tänka på vid lägenhetsköp?

Varje kvartal byter, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån, ca 25 000 bostadsrätter i Sverige ägare. För många är det en av de största affärerna man gör i livet. Det är många viktiga beslut som skall tas och en hel del som man skall sätta sig in i. Ofta går också processen ganska fort. Det hela kan lätt kännas något överväldigande och för många är det stressande att gå igenom affären.

Så vad bör man då tänka på när man skall köpa lägenhet? Hur undviker man stress och oro och försäkrar sig om en smidig och problemfri bostadsaffär? Genom att vidta några få enkla steg kan man underlätta mycket för sig själv och slippa onödigt krångel.

 

Kolla lägenhetspriserna

Innan du börjar leta efter den rätta bostaden kan det vara bra att kontrollera hur mycket priserna gått upp i området du funderar på att flytta till. På så sätt kan du bilda dig en bättre uppfattning om det är en bra investering eller inte att köpa lägenhet där just nu. I olika områden råder olika stor efterfrågan. När det gäller större städer som Stockholm och Göteborg är till exempel efterfrågan så gott som alltid stor på ettor och tvåor. I den typen av områden stiger priserna jämnt i takt med att inflyttningsantalet ökar. I andra områden kan priserna däremot svänga lite mer. Funderar du på att köpa bostad i sådana områden kan det vara smart att göra en investering först när priserna börjar gå neråt igen.

 

 

Kolla upp bostadsrättsföreningen

Ett mycket bra tips är också att inte bara titta på det slutgiltiga försäljningspriset. Den månatliga avgiften till föreningen spelar även den stor roll. En låg avgift innebär att man kan lägga en större del av sin månadsinkomst på amorteringar och lånekostnader vilket i sin tur ofta medför möjlighet till ett större lån. Som köpare är det även essentiellt att kontrollera bostadsrättsföreningen och dess ekonomi. Ofta finns årsredovisningar och mötesprotokoll tillgängliga via mäklaren men det kan även vara en mycket god idé att kontakta en person i föreningens styrelse direkt för att höra sig för om policys och det aktuella läget. Undersök även hur ekonomin och underhållet av byggnaden har skötts under de senare åren. Ser årsredovisningen dålig ut eller om man ligger efter med underhållet kan det vara bra att tänka efter en gång till innan man beslutar sig för att genomföra köpet. Planerar man i föreningen att på sikt utföra stora renoveringar eller ombyggnader kan det innebära ökade kostnader för föreningen som kan resultera i att hyran också kommer att höjas.

 

Granska bostaden

Ytterligare något som är viktigt att tänka på är att man köper en lägenhet i det som kallas ”befintligt skick”. Detta innebär att det faktiskt är köparens ansvar att upptäcka eventuella fel i lägenheten och andra tillhörande utrymmen. Det är därför av allra största vikt att vara noggrann och nitisk under visningarna. Som köpare har man all rätt att kontrollera till exempel att vitvarorna fungerar som de skall, att det inte finns någon dold åverkan på väggar eller andra ytskikt, att det angivna kvadratmeterantalet faktiskt stämmer och att vatten och värme uppfyller alla ställda krav.

 

Läs om vad man ska tänka på när man köper hus.