Vad ska man tänka på när man köper hus?

Viktig information när du köper villa

Många människor drömmer om att bo i sitt alldeles egna hus med allt vad det innebär i form av stora ytor, många rum, plats för bil och en privat trädgård. Att bli ägare till ett hus, oavsett storlek eller läge, kan dock innebära en mycket komplicerad köpprocess och ett stort ansvar för köparen. Med en noggrann planering och ordentlig eftertanke ser man till att husköpet istället blir en angenäm upplevelse som både förbättrar ens livskvalitet och förhoppningsvis kommer att skänka glädje under många långa år framåt i tiden.

Analysera ekonomin

Först och främst bör man såklart undersöka och säkerställa att ens ekonomiska situation lämpar sig för att bli husägare. Även om man fått ett bostadslån bör man också tänka på att ett husköp vid vissa tillfällen kan medföra en hel del kostnader utöver själva köpeskillingen, bland annat för besiktningar av huset, lagfarter, och eventuella pantbrev. Med ett hus kommer även kostnader som man inte behöver tänka på om man bor i en lägenhet. Husägare betalar till exempel en årlig fastighetsskatt och måste också ta med löpande kostnader för saker så som värme, vatten och sophämtning i beräkningen. Ett hus genererar ofta även betydligt högre kostnader för underhåll än vad en lägenhet gör, något man måste vara medveten om innan man införskaffar ett hus. Den egna månadsinkomsten bör därför utan vidare kunna täcka de regelbundna kostnader som följer med att äga ett hus.

Ta god tid på dig att hitta rätt objekt

Nästa steg är att hitta det perfekta huset – ett hus som uppfyller all de behov och de önskemål som just du som husägare har. Det är viktigt att ta god tid på sig, att gå på så många husvisningar som möjligt är ofta väl investerad tid för husspekulanter. På så sätt upptäcker man snabbt att saker som man trodde var av stor betydelse, till exempel ett visst antal sovrum eller ett garage, inte alls är nödvändigt samtidigt som andra saker visar sig bli allt viktigare. Man lär även känna marknaden och kan lära sig att bedöma om ett visst objekt är en god investering eller inte.

Anlita en licensierad besiktningsman

När ett hus byter ägare läggs det större ansvar på den som köper huset än den som säljer det. Köparen innefattas av den så kallade undersökningsplikten, vilket innebär att det alltid är köparen som har skyldighet att undersöka om huset har några brister eller dolda fel innan köpet genomförs. Det är av yttersta vikt att den undersökning som genomförs är komplett och mycket noggrant utförd. Det är nämligen så att fel som inte upptäckts och dokumenterats vid en besiktning, även om de borde det, sällan kompenseras eller ersätts. Många väljer därför att anlita en professionell besiktningsman för att utföra de olika kontrollerna. En licensierad besiktningsman har ofta lång erfarenhet och vet precis vilka problem man bör leta efter vid en undersökning. Som lekman är dessa fel ofta mycket lätta att förbise. På så sätt kan man bespara sig själv mycket besvär och eventuellt också de stora finansiella förluster som kan uppstå om felen upptäcks efter att kontraktet signerats och huset redan köpts in.

 

Läs mer om hur man väljer rätt mäklare.